Γιάννης Παπάς Exchange List

Want to swap? Please Login

Γιάννης Παπάς Profile
Republic
Greece
obverse of 1 Drachma (1973) coin with KM# 107 from Greece. Inscription: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1973 reverse of 1 Drachma (1973) coin with KM# 107 from Greece. Inscription: 1 ΔΡΑΧΜΗ Ν. ΠΕΡ.
Year Mintage Comment Quantity Catalog Value
1973 12,842,000 2 VF | 2 XF 0.25 USD
obverse of 10 Drachmas - New lettering (1982 - 2000) coin with KM# 132 from Greece. Inscription: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ reverse of 10 Drachmas - New lettering (1982 - 2000) coin with KM# 132 from Greece. Inscription: 10 ΔΡΑΧΜΕΣ 1986 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Year Mintage Comment Quantity Catalog Value
1982 35,539,000 1 XF 0.13 USD
1984 23,802,000 1 XF 0.13 USD
1986 24,441,000 1 XF 0.13 USD
1988 16,869,000 1 XF 0.13 USD
1990 1 XF 0.13 USD
1992 1 XF 0.13 USD
1993 In sets only 1 XF 3.6 USD
1994 1 XF 0.13 USD
1998 1 XF 0.13 USD
2000 1 XF 0.13 USD
obverse of 1 Euro Cent (2002 - 2016) coin with KM# 181 from Greece. Inscription: 1 ΛΕΠΤΟ 2002 ΓΣ reverse of 1 Euro Cent (2002 - 2016) coin with KM# 181 from Greece. Inscription: 1 EURO CENT LL
Year Mintage Comment Quantity Catalog Value
2009 4,997,500 5 UNC 0.35 USD
2010 2,697,500 5 UNC 0.35 USD
2011 34,965,000 5 UNC 0.35 USD
2012 48,000,000 5 UNC 0.35 USD
2013 43,980,000 5 UNC 0.35 USD
2014 42,500,000 15 UNC 0.35 USD
obverse of 2 Euro Cent (2002 - 2017) coin with KM# 182 from Greece. Inscription: 2 ΛΕΠΤΑ 2002 ΓΣ reverse of 2 Euro Cent (2002 - 2017) coin with KM# 182 from Greece. Inscription: 2 EURO CENT LL
Year Mintage Comment Quantity Catalog Value
2009 15,975,000 1 UNC 0.5 USD
2010 30,975,000 1 UNC 0.5 USD
2011 46,965,000 1 UNC 0.5 USD
2012 34,000,000 1 UNC 0.5 USD
2013 40,980,000 1 UNC 0.5 USD
2014 18,700,000 1 UNC 0.5 USD
obverse of 5 Euro Cent (2002 - 2017) coin with KM# 183 from Greece. Inscription: 5 ΛΕΠΤΑ 2002 ΓΣ reverse of 5 Euro Cent (2002 - 2017) coin with KM# 183 from Greece. Inscription: 5 EURO CENT LL
Year Mintage Comment Quantity Catalog Value
2013 4,000 Proof 1 UNC 0.05 USD
2014 18,000,000 1 UNC 1 USD
2015 15,000 In sets only 1 UNC 0.05 USD
obverse of 50 Euro Cent - 2'nd Map (2007 - 2015) coin with KM# 213 from Greece. Inscription: 50 ΛΕΠΤΑ Ελ. Βενιζέλος 2009 ΓΣ reverse of 50 Euro Cent - 2'nd Map (2007 - 2015) coin with KM# 213 from Greece. Inscription: 50 EURO CENT LL
Year Mintage Comment Quantity Catalog Value
2009 6,975,000 5 UNC 0.8 USD
2010 5,975,000 5 UNC 0.8 USD
2011 6,965,000 5 UNC 0.8 USD
2012 1,000,000 5 UNC 0.8 USD
obverse of 2 Euro - Marathon (2010) coin with KM# 236 from Greece. Inscription: ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 2500 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 490 Π.Χ. 2010 Μ.Χ. reverse of 2 Euro - Marathon (2010) coin with KM# 236 from Greece. Inscription: 2 EURO LL
Year Mintage Comment Quantity Catalog Value
2010 2,492,500 5 UNC 4.3 USD
obverse of 2 Euro - Special Olympics (2011) coin with KM# 239 from Greece. Inscription: XIII SPECIAL OLYPICS GAMES W.S.G. ATHENS 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ reverse of 2 Euro - Special Olympics (2011) coin with KM# 239 from Greece. Inscription: 2 EURO LL
Year Mintage Comment Quantity Catalog Value
2011 995,000 5 UNC 5.75 USD
obverse of 2 Euro - 10 Years of Euro Cash (2012) coin with KM# 245 from Greece. Inscription: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A.H. € 2002 2012 reverse of 2 Euro - 10 Years of Euro Cash (2012) coin with KM# 245 from Greece. Inscription: 2 EURO LL
Year Mintage Comment Quantity Catalog Value
2012 1,000,000 5 UNC 5.85 USD
obverse of 2 Euro - 2400 years from the foundation of Plato's Academy (2013) coin with KM# 252 from Greece. Inscription: 2.400 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2013 reverse of 2 Euro - 2400 years from the foundation of Plato's Academy (2013) coin with KM# 252 from Greece. Inscription: 2 EURO LL
Year Mintage Comment Quantity Catalog Value
2013 1 UNC 5.4 USD
obverse of 2 Euro - Crete - 100 years from its union with Greece (2013) coin with KM# 253 from Greece. Inscription: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1913-2013 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ reverse of 2 Euro - Crete - 100 years from its union with Greece (2013) coin with KM# 253 from Greece. Inscription: 2 EURO LL
Year Mintage Comment Quantity Catalog Value
2013 5 UNC 4.3 USD
obverse of 2 Euro - Ionian Islands (2014) coin with KM# 269 from Greece. Inscription: 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1864-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ reverse of 2 Euro - Ionian Islands (2014) coin with KM# 269 from Greece. Inscription: 2 EURO
Year Mintage Comment Quantity Catalog Value
2014 750,000 1 UNC 3.75 USD
obverse of 2 Euro - Domenikos Theotokopoulos (2014) coin with KM# 259 from Greece. Inscription: ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ 1541-1614 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2014 reverse of 2 Euro - Domenikos Theotokopoulos (2014) coin with KM# 259 from Greece. Inscription: 2 EURO
Year Mintage Comment Quantity Catalog Value
2014 750,000 5 UNC 3.5 USD
obverse of 2 Euro - 75 Years in Memoriam of Spyros Louis (2015) coin with KM# 271 from Greece. Inscription: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2015 75 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ reverse of 2 Euro - 75 Years in Memoriam of Spyros Louis (2015) coin with KM# 271 from Greece. Inscription: 2 EURO LL
Year Mintage Comment Quantity Catalog Value
2015 741,000 5 UNC 4.4 USD
2015 7,500 In sets only 1 UNC 2.15 USD

©2024 CoinsBook. All Right Reserved.

Scroll to Top